Homepage
PANAS, spol. s r.o.
Prodej a servis dřevoobráběcích strojů a nástrojů

Dnešní výroba je charakterizována snahou o snížení mzdových a materiálových nákladů a dále o maximální zkrácení doby dodání. Postupně dochází k ústupu od velkosériové výroby a podniky jsou stále více nuceny vyrábět na zakázku. To zvyšuje náklady zejména v úseku přípravy výroby, kde se velké procento času spotřebuje na zpracování zakázek nestandardních rozměrů, tvarů, apod. Dalším problémem je vysoké procento zmetkovitosti, které je způsobeno zejména lidským faktorem, tj. obsluhou strojů.
V současné době je většina velkých výrobních podniků vybavena CNC obráběcími stroji, ať již novými či staršími, které však nejsou žádným způsobem propojeny tak, aby došlo k optimálnímu využití materiálu, minimální zmetkovitosti a snížení výrobních časů. Chybí zejména přímá vazba a kompatibilita mezi softwarem používaným v přípravě výroby a ovládacími programy CNC strojů.
S cílem odstranění všech výše uvedených aspektů, se kterými se výrobní podniky dnes potýkají, přichází italská firma SCM Group na trh s revolučním řešením plně integrovaného systému řízení výroby.

Systém označovaný jako NetLine je určen především pro řízení výroby nábytku z velkoplošných materiálů, kde hlavní strojní vybavení tvoří CNC velkoplošná dělící pila, NC olepovací stroj a CNC vrtací/frézovací centrum s řídicím programem RoutoLink nebo XilogPlus. (Vybavení všemi třemi stroji není ovšem nutnou podmínkou. Software může pracovat samostatně s kterýmkoliv z nich.)

NetLine je softwarový program nainstalovaný na běžném PC v kanceláři přípravy výroby, který je pomocí sítě propojen na řídící počítače jednotlivých strojů. PC v kanceláři slouží jako server.

Program NetLine je možné rozdělit do tří modulů: Net-projekt, Net-pilot a Net-report:

 

Net-projekt
Net-projekt slouží pro návrh nábytkových dílců a sestav přímo ve 3D prostoru pomocí vektorové grafiky. Ke každému dílci je možné definovat libovolný typ materiálu, barvu, typ hrany, tvar, spojovací prvky, panty, úchytky, atd. K dispozici je databáze jednotlivých komponentů nábytku, kterou lze doplňovat a upravovat podle vlastních potřeb. Rozměry dílců a sestav stejně jako vrtání otvorů apod. je možné zadávat parametricky. To znamená nikoliv pomocí absolutních hodnot, ale např. poměrově vůči dílci, množstevně, pomocí proměnných hodnot atd. (Např. při zadání vrtání otvorů pro závěsy 30 cm od okraje tento parametr zůstává zachován při jakékoliv změně rozměru dílce, jejich rozmístění lze zadat poměrovými parametry 1/2, 1/3 atd. Rozteče otvorů pro vrtání závěsů se automaticky upraví při zadání jejich počtu.).

Vytváření nábytkových sestav je snadné a rychlé. Po nalezení položky v databázi, např. boční dílec a jejím přenesení (systém „uchop a pusť “) do nábytkové sestavy, program NetLine automaticky vytvoří příslušné operace obrábění (vrtání pro panty a kolíky, frézování, drážkování, atd.), které se ihned objeví v navrhované sestavě.

Po dokončení sestavy se kliknutím na jedinou ikonu vygeneruje seznam dílců, které mají být nařezány a dále se automaticky vytváří obráběcí programy (formát XXL) pro vrtací/frézovací CNC stroj.

Net-pilot
Net-pilot je modul, který rozesílá vygenerované programy z Net-projektu do řídících počítačů velkoplošné dělící pily a CNC vrtacího/frézovacího stroje. Rozesílání programů je umožněno díky síťovému propojení počítače v kanceláři se stroji.

Soubor obsahující informace o rozměrech a počtu dílců je automaticky optimalizován (integrovaný optimalizační program – viz. obr.) tak, aby bylo dosaženo  maximální výtěže při co nejkratším čase řezání.

 

 

 

PRACOVNÍ CYKLUS:
Obsluha u velkoplošné dělící pily otevře v řídícím PC první z optimalizovaných programů a dle instrukcí na obrazovce založí do stroje příslušný počet desek. Dělící pila je vybavena tiskárnou, která pro každý hotový dílec vytiskne etiketu s čárkovými kódy. Údaje uvedené na etiketě lze libovolně upravit v integrovaném editoru. Čárkové kódy nesou informace důležité pro další operace obrábění.

Dílce s nalepenými etiketami jsou následně přemístěny k olepovacímu stroji vybaveném čtečkou čárkového kódu. Obsluha pomocí čtečky sejme kód na etiketě a na základě toho se automaticky nastaví pracovní jednotky ve stroji.

Poslední operací je vrtání a frézování na CNC stroji. Procedura je podobná jako u olepovačky. Obsluha opět pomocí čtečky sejme čárkový kód na etiketě, čímž se spustí příslušný program pro daný dílec.

Použití čárkového kódu výrazně snižuje chyby lidského faktoru a urychluje celý proces výroby tím, že obsluha strojů spouští již hotové programy a nemusí ztrácet čas manuálním programováním.

Net-report
Net-report je souhrnný výpis spotřebovaného materiálu (velkoplošný materiál, spojovací prvky, olepovací hrany, panty, úchytky, …) včetně cenových kalkulací. Dále jsou k dispozici informace o výrobních časech na jednotlivých strojích a využití materiálu.

 

 

 

SHRNUTÍ:

- NetLine je jediný software, ve kterém lze konstruovat nábytkové sestavy a generovat výrobní data pro stroje v jediném programu.

- NetLine systém optimalizuje obráběcí procesy, snižuje náklady a nabízí okamžitou úsporu materiálů a časů obrábění.

- NetLine minimalizuje chyby lidského faktoru.

- Nářezové plány, frézovací a vrtací programy jsou v NetLine systému generovány již optimalizované a jsou přeneseny přímo do řídícího počítače u stroje.

- Vlastní obsluha strojů je daleko snazší, neboť již není třeba provádět jejich manuální programování. Dílce jsou opatřeny čárkovým kódem, díky kterému stroj přesně pozná (pomocí čtečky), který obráběcí program má být použit.

 

kontakty